د استشهاد له سنګره (۵) په نوم د الهجره سټوډیو په زړه پوري اصدار نشر شو العزة الهجرة جهادي سټوډیو د اشغال د خاتمې د تاريخي تړون په مناسبت يو جالب او ښکلې ويډيو ترتيب اونشرکړه http://alemarahvideo.org/wp-content/...gar-(5)-HQ.mp4 متوسط کیفیت http://alemarahvideo.org/wp-content/...gar-(5)-MQ.mp4 موبایل کیفیت alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alhijrah-Studio/Sangar-(5)/Sangar-(5)-mob.mp4