از سوی استودیو الاماره، مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون امور فرهنگی امارت اسلامی افغانستان، اصدار جالب ویدیویی شماره ۱۱۲ این استودیو به نام نیروی عمری (۳) که برای آموزش و تربیه نظامی، بدنی و فکری صدها تن مجاهدین معسکر مرکزی/نظامی محمود غزنوی (رحمه الله) نشر شد.

العزة

این اصدار بخش دوم اصدار سوم سلسله اصدارات عمری استودیو الاماره است، که تقریبا ۱۴ دقیقه وقت می*گیرد.

اصدار را از لینک*های ذیل می توانید مشاهده نمایید:

کیفیت عالی 1920+1080

https://www.alemarahvideo.org/wp-con...FullHD.mp4?_=1

کیفیت عالی 1280+720

https://www.alemarahvideo.org/wp-con...112-HQ.mp4?_=2
کیفیت متوسط

https://www.alemarahvideo.org/wp-con...112-MQ.mp4?_=3

کیفیت موبایل

https://www.alemarahvideo.org/wp-con...12-mob.mp4?_=4

ستودیو جهادي الاماره